Goethe’s Encounter with the Qur’an

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Serdar ASLAN, Dr.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
E-Mail: serdaras1988@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-9327-7986

Citation/©: Aslan, S. (2021). Goethe’nin Kur’an-ı Kerim ile Buluşması. Theosophia, 2, 13-25

DOI: 10.5281/zenodo.5021131

Görüntülenme

Diğer İstatistikler
ZENODO

Öz

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in Orta Çağ Hristiyan Batı dünyasında yüzyıllar boyu ön kabullerle incelendiği ve uzun polemiklere konu edildiği bilinmektedir. Kur’an’ın farklı ve nispeten daha objektif okumaları ancak Aydınlanma dönemi sürecin-de kilisenin hegemonyasının kırılması sonrasında mümkün olabilmiştir. Alman şair Jo-hann Wolfgang von Goethe (1749-1832) bu yeni perspektifin en önemli temsilcilerinden biridir. Gençlik yıllarından itibaren Kur’an ile meşgul olan Goethe, farklı meallere ve kaynaklara da müracaat ederek Kur’an hakkında zengin bir bilgi birikimine sahip olmuş-tur. Yapılacak yüzeysel bir inceleme, onun Kur’an ve İslam dünyasından aldığı ilhamları meşhur Doğu-Batı Divanı’nda şiirlerine yansıttığını göstermeye yetecektir. Elinizdeki bu makalede kısaca Kur’anʼın Hristiyan Batı dünyasındaki algısı anlatılacak, ardından Goet-he’nin Kur’an ile olan meşguliyeti ortaya konulacaktır. Son bölümdeyse, Kur’an’ın Doğu-Batı Divanı’ndaki yansımalarının izi sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Goethe, Doğu-Batı Divanı, Kur’an, Almanca Meal, Şiir.

Goethe’nin Kur’an-ı Kerim ile Buluşması