The Cases that Remove Ignorance from Râwî

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İbrahim GÖKÇE, Dr.
Diyanet İşleri Başkanlığı
E-Mail: igke33@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-0434-763X

Citation/©: Gökçe, İ. (2021). Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar. Theosophia, 2, 51-66.

DOI: 10.5281/zenodo.5021212

Görüntülenme

Diğer İstatistikler
ZENODO

Öz

Muhaddisler hadislerin güvenliğini önemsemişlerdir. Hadislerin güvenliğini etkileyen şeyleri tespit etmek için çaba harcamışlardır. Onların hadislerin güvenliğine yönelik tehdit olarak gördükleri konulardan birisi de râvîlerin kimlikleri ve adaletleri hakkında bilgiye ulaşılamamasıdır. Meçhul râvîleri hadislerin sıhhati önünde bir engel olarak gören muhaddisler, aynı zamanda râvîlerden cehaleti kaldıran sebepleri de araştırmış ve bu konudaki fikirlerini ifade etmişlerdir. Çünkü hadislerin sıhhati büyük oranda râvîlerin güvenilir olmasına ve zabtına bağlıdır. Adil râvîlerin rivayetlerini önemseyen ve önceleyen muhaddisler, onların adaletini tespit etmek için öncelikle kimlik bilgilerine ihtiyaç duymuşlardır. Bu sebeple râvîlerin şöhret sahibi olması, hadis alimleri tarafından tezkiye edilmiş olması, birçok râviye sahip olması gibi onlardan cehaleti kaldırıcı etkenleri değerlendirmişler ve hangi durumlarda cehaleti kaldıran birer unsur olduklarını tartışmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Râvî, Rivayet, Meçhul, Sika.

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar