A Comparative Study on Phobia and Obsessive-Compulsive Disorder in Belhi and Cognitive-Behavioral Therapy

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şeyma KILIÇ, Yüksek Lisans Öğr.
İstanbul Üniversitesi
E-Mail: seymakilic@ogr.iu.edu.tr,
ORCID: 0000 0001 5400 2325

Citation/©: Kılıç, Ş. (2021). Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Theosophia, 2, 67-88.

DOI: 10.5281/zenodo.5021218

Görüntülenme

Diğer İstatistikler
ZENODO

Öz

Bu çalışma, bugün fobik ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde en etkili metot olarak kabul edilen bilişsel davranışçı terapi yönteminin yaklaşımı ile Müslüman bir düşünür olan Ebu Zeyd Ahmed el-Belhi’nin bu minvaldeki görüşlerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Kavramsal bir çalışma özelliği arz eden makalede; Belhi’nin önerdiği tedavi metotları, 1980’li yıllardan itibaren psikoloji literatürüne dahil olan ve hala revaçta olan bilişsel davranışçı terapinin (BDT) tedavi metotları ile irtibatlandırılarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Makalede öncelikle fobik bozukluğun ve obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) karşılaştırmalı olarak tanımları, akabinde etiyolojileri ve son olarak tedavilerine yer verilmiş, bunun için Belhi’nin “Mesalihu’l Ebdân ve’l Enfüs” adlı eseri ve BDT’nin kurucu eserleri esas alınmıştır. Neticede BDT’nin her iki hastalık için önerdiği bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması, fobi için maruz bırakma ve OKB için meşguliyet terapisi ile alternatif düşünceyi geliştirme yöntemlerinde Belhi’nin çalışmalarındaki önermelerle ilgili benzerlikler olduğu görülmüştür. Buna karşın, Belhi’nin OKB’de “yalnız kalınmaması” tespiti, BDT’nin temel prensipleri ile kısmen farklılık arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Davranışçı Terapi, Ebu Zeyd Ahmed el-Belhi, Fobi, Feza’, OKB, Vesvese.

Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma