amackapsam.jpg

Amaç ve Kapsam

Amaç

Theosophia’nın kurulma amacı, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın anlayışını hayata geçirmektir. Theosophia, “yeni nesil akademik dergi” sloganıyla hareket etmekte ve bürokrasiyi azaltan, yayınlama sürecini kısaltan bir bakış açısını benimsemektedir.

 

Kapsam

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimleri merkeze alan bilimsel makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır.