Usûlcülere Göre İstisnâ

Istithnā' (Exception) From The Perspective of The Scholars of Uṣūl

Öz

Temel İslâmî ilimlerden usûlü’l-fıkh ilim dalının bir alt başlığı olan istisnâ, klasik usûlü’l-fıkh kitaplarında, ekseriyetle âmmı tahsis eden “Edille-i Muttasile” başlığı altında incelenmiştir. Biz de bu çalışmamızda istisnâyı bir fıkıh usûlü terimi olarak işleyip hem literal hem de hükümlere yansımasını usûl âlimleri penceresinden ele aldık. Bunu yaparken istisnâ kavramını, istisnânın kısımlarını, şartlarını, istisnâ ile tahsis yapılıp yapılamayacağını ve istisnânın siyâk ve sibâkına göre değişen hallerini ele aldık. Böylece usûlcülere göre istisnânın hükümlere etkisini tespit etmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Mütekellim, Fukahâ, Tahsîs, İstisnâ.

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Serkan AĞA, Vaiz

Diyanet İşleri Başkanlığı

E-Mail: serkann.aga@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-1286-4776

Citation/©: Ağa, S. (2020). Usûlcülere Göre İstisnâ. Theosophia, 1, 35-52.

DOI: 10.5281/zenodo.4537164

Görüntülenme

Diğer İstatistikler

zenodo.jpg
ssrn.png