top of page
editör kurulu sayfa resmi.jpg

Editörler Kurulu

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mansur KOÇİNKAĞ

 

Baş Editör

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Alan Editörleri

Doç. Dr. Mansur KOÇİNKAĞ, Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Doç. Dr. Selahattin AKTİ, Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed BEDİRHAN, Istanbul Medeniyet University, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SÜRÜNYalova University, TURKEY

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Aslan TOPAKKAYA, Erciyes University, TURKEY

Prof. Dr. Hasan KAPLAN, Ibn Haldun University, TURKEY

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI, Yalova University, TURKEY

Prof. Dr. Necmettin ALKAN, Sakarya University, TURKEY

Prof. Dr. Yaşar SARIKAYA, Justus-Liebig- Universität Giessen, GERMANY

Doç. Dr. Mehmet ÖZTURAN, Istanbul Medeniyet University, TURKEY

Doç. Dr. Mehmet Zahit TİRYAKİIstanbul Medeniyet University, TURKEY

Doç. Dr. Nail OKUYUCU, Marmara University, TURKEY

Dr. Besmira LAHI, University of New York, Tirana, ALBANIA

Dr. Metin GÜVEN, Florida State University, USA

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah TAKIMUniversity of Innsbruck, AUSTRIA

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul University, TURKEY

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL, 29 Mayıs University, TURKEY

Prof. Dr. Aslan TOPAKKAYAErciyes University, TURKEY

Prof. Dr. Hasan KAPLANIbn Haldun University, TURKEY

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILIYalova University, TURKEY

Prof. Dr. Mürteza BEDİR, Istanbul University, TURKEY

Prof. Dr. Necmettin ALKANSakarya University, TURKEY

Prof. Dr. Nimetullah AKIN, Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Prof. Dr. Özcan TAŞCI, Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Prof. Dr. Ramazan DEMİR, Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Prof. Dr. Semih CEYHAN, Marmara University, TURKEY

Prof. Dr. Serdar KURNAZHumboldt-Universität zu Berlin, GERMANY

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN, Bayburt University, TURKEY

Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN, Istanbul University, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi Cumali KÖSEN, Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

Dr. Besmira LAHI, University of New York, Tirana, ALBANIA

Dr. Serdar ASLANUniversität Erlangen-Nürnberg, GERMANY

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Yusuf YIKMAZ, Canakkale Onsekiz Mart University, TURKEY

bottom of page