top of page
makale.jpg

Makale Değerlendirme Süreci

Yazılar, elektronik olarak yazım ilkelerine uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

Theosophia’a başvurusu yapılan bütün çalışmalar, etik ihlalleri kontrol etmek maksadıyla kontrol edilir. Herhangi bir etik ihlal tespit edilmesi durumunda başvurusu yapılan yazı reddedilir ya da değişiklik istenebilir. Başvurusu kabul edilen eserler, Dergimizin yazım ve yayın ilkeleri ile uyumluluğu bakımından incelenir. Onaylanan çalışmalar, yurt içi veya dışından konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Yazarların ve hakemlerin kimlikleri gizli tutulur. Hakemlere değerlendirmeleri için en çok 30 gün süre verilir. Eğer hakemler raporlarında çalışma ile ilgili herhangi bir öneride bulunuyorsa, bu raporlar hakemlerden gelmelerini müteakip 15 gün içinde yazarlara gönderilir. Yazarların çalışmalarını bu raporlar doğrultusunda gözden geçirmeleri sonucunda hakemlerle farklı düşünmeleri durumunda, bunların gerekçelerini editöre bildirirler. Bir çalışma ile ilgili hakemlerden biri yayımlanabilir diğeri de yayımlanamaz raporu vermesi durumunda, editöre söz konusu çalışmayı üçüncü bir hakeme gönderir. Yazının yayımlanması kararı verilirken, buradan gelecek rapor dikkate alınır.

Olumlu değerlendirme sürecinden geçen yazılar, sırasıyla yayımlanır.

Yayınlanması kabul edilen çalışmaların yazarları, eserlerde temel değişiklik yapmamak kaydıyla, Theosophia editörlüğünün gerekli gördüğü düzeltmeleri yapma hakkını kabul eder.

Bir yazıda bilimsel bir hata, etik ihlal şüphesi veya iddiası söz konusu olduğunda, Theosophia, iddiaya konu çalışmayı yetkili mercilerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Dergimiz, bu konuda karar verme yetkisini üstlenmez. 

Theosophia yazarlardan herhangi bir başvuru, değerlendirme veya yayın ücreti talep etmemektedir.

bottom of page