top of page
Man Using Computer Printer

Yazım Kuralları

Theosophia, altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve şekil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanması için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar. Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.


Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

  • Makaleler en az 5000, en çok 10000 kelimeden oluşmalıdır.
    Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 11 puntoluk Cambria yazı tipi ve 1.3 satır aralığıyla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

  • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

 

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

 

Metnin en başında makalenin başlığı, başlığın altında yazar/yazarların adı, ORCID numarası, unvanı, e-mail adresi ve telefon numarası olmalıdır. Dizgi aşamasında telefon numaraları metne eklenmeyecektir.

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

  • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-250 kelimelik bir özet.

  • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-250 kelimelik bir özet.

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi Versiyon 2’dir. İSNAD Atıf Sistemine uygun olarak dipnot veya cümle içi atıf sistemlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Yazar makale ile birlikte turnitin benzerlik raporunu da (kaynakçasız) göndermelidir. Benzerlik oranının kaynaklar hariç en fazla %20 olması gerekmektedir.

Yayın aşamasının ilk adımı için makaleler form doldurularak gönderilmelidir. Başvurunun hemen ardından yazara makalenin teslim alındığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla theosophiajournal@gmail.com üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz. Theosophia yazarlardan herhangi bir başvuru, değerlendirme veya yayın ücreti talep etmemektedir.

bottom of page