top of page
open_edited_edited_edited.png

Açık Erişim ve İntihal Politikamız

Açık Erişim Politikamız

Theosophia, bilginin insanlığın ortak ürünü olduğu, teorik ve pratik boyutlarıyla insanlığın karşılaştığı sorunların çözümünün bilgi üretimi, paylaşımı ve doğru uygulaması ile mümkün olabileceği düşüncesiyle yayımlanan çalışmalarına açık erişim sağlamaktadır. Bu düşünce doğrultusunda Dergimiz, BOAI (Budapest Open Access Initiative)’nin “açık erişim” tanımına uygun olarak, okuyucularına yayımladığı eserleri “okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma” izni vermektedir.

Theosophia yazarlardan herhangi bir başvuru, değerlendirme veya yayın ücreti talep etmemektedir.

İntihal Politikamız

Theosophia, yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalardan, hakem değerlendirmesi sürecine geçmeden önce turnitin benzerlik raporu istemektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %20 olması beklenir. Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %20’den yüksek olması durumunda yazı reddedilebilir.

bottom of page