top of page
kapak_mini.jpg

e-ISSN: 2757-606X  | Aralık 2021  | Sayı 3

Sayı 3

Bringing Together the Progressive and Accommodationist Camps: The Metaphorical Usage of the Biblical Exodus in W.E.B. Du Bois’s Rhetoric

Arzu Eylül YALÇINKAYA / 1-12

 

The Relationship between Self-Actualization, Life Satisfaction and Religiosity among Turkish Muslims

Kenan SEVİNÇ & Nidanur KARATAŞ / 13-31

 

Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri ve Dinî Başa Çıkma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Relationship between Attachment Styles and Religious Coping in Adults

Bahar ÖZKAN & Sevde DÜZGÜNER / 33-54

 

Fransa’da Yaşayan Türklerin Manevi Danışmanlık İhtiyacı

The Need for Spiritual Counseling of Turks Living in France

Funda ASLAN TÜRKŞEN / 55-76

 

Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen’ın “Minimum-Yok İddiası”

Skeptical Theism and Evil: Peter van Inwagen’s “No-Minimum Claim”

Atilla AKALIN / 77-90

 

İslam Hukuk Düşüncesinde Aklîlik Şerʿîlik Ayrımının Somut Örneği: Şerʿî Bildirim Öncesi Eylemlerin Hükmü

An Epitome of the Distinction between Rationality and Legitimacy (Sharʿiyyah) In Islamic Legal Thought: The Condition of Actions before the Coming of Sharīʿa

Hikmet ŞAVLUK / 91-122

 

Hadis Rivayetleri Bağlamında Hz. Peygamber’in Okuduğu veya Okuttuğu Kıraat Farklılıkları

The Differences of Qıraat Read by The Prophet Muhammed (saw) (In the Context of Hadith)

Mehmet KARA / 123-139

 

Nüzûl Dönemi Servet Algısının Mekkî Ayetlerdeki Yansımaları

Reflections of Perception of Wealth in the Nuzul Period in Makki Verses

Hasan KILIÇ / 141-164

 

Kur’an-ı Kerim Eğitim ve Öğretiminde Lafız ve Mananın Yerine Dair Bazı Değerlendirme ve Tespitler

Some Evaluations and Findings about the Place of Words and Meaning in the Our’anic Education and Training

Halil İbrahim ÖNDER / 165-187

KİTAP TANITIMI

Tasavvuf ve Psikoloji Perspektifinde Rüyalar Âlemi. By M. Fatih Çıtlak, Mustafa Merter, Necdet Tosun, Reşat Öngören, Dilaver Gürer, Hatice Alibaşoğlu, Musa Hûb.

Ömer KAYA / 189-191

 

İmam Suyuti: Tasavvuf Risaleleri. By Ferzende İdiz (Haz.).

Resül AKKOYUN / 193-195

bottom of page