kapak4.jpg

e-ISSN: 2757-606X   |   Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Haziran, Aralık)  |   Başlangıç: 2020  |  Açık Erişim

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir (Haziran, Aralık) yayınlanan, uluslararası açık erişimli hakemli bir dergidir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır.  Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında dinle ilgili makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır. 

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi 2’dir. Yazarlar İSNAD atıf sisteminin cümle içi veya dipnot atıf sistemlerinden birini tercih edebilirler. Theosophia, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın politikası gütmektedir.

Theosophia'nın Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları: Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), İSAM İlahiyat Makaleleri VT.

Sayılar

Kur’an-ı Kerim’de İstişare-İdareci İlişkisi

Consultation and Administrative Relations in The Quran

Remzi KAYA / 1-26

 

Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi

Musical Analysis of Hymns Belonging to The Harput Region

Tacetdin BIYIK / 27-46

 

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: “Reference”ın Türkçesi

A Turkey-Centered Discussion: Reference in Turkish

Elif ÖZEL / 47-59

 

İbn Arabî’ye göre Firavun’un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî’nin Konuya Dair Eleştirileri

Pharaoh’s Faith According to Ibn ‘Arabī and Alāaddin al-Bukhārī’s Criticisms on This Subject

Mervenur TİRYAKİ / 61-76

 

Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme

A Fiqh Evaluation of Social Extravagance

Şeyma Sezer YALÇİNER / 77-96

 

ÇEVİRİ

Müslüman Ruhları Korumak: Memlük Topraklarında Hangâh ve Sûfîlerin Vazifesi

Saving Muslim Souls: The Khānqāh and the Sufi Duty in Mamluk Lands

Thomas Emil HOMERIN, Çev: Hediye Sümeyra KORKMAZ / 97-117

 

KİTAP TANITIMI

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

Sevgi ATMACA / 119-121

 

Bize Ulaşın

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Baş Editör,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, 17100 Merkez /ÇANAKKALE

Tel : 0286-2180018 (İçhat: 29025)

E-Posta: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!