kapak2_mini.jpg

e-ISSN: 2757-606X   |   Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Haziran, Aralık)  |   Başlangıç: 2020  |  Açık Erişim

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir (Haziran, Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır.  Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimleri merkeze alan bilimsel makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır. 

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi 2’dir. Yazarlar İSNAD atıf sisteminin cümle içi veya dipnot atıf sistemlerinden birini tercih edebilirler. Theosophia, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın politikası gütmektedir.

Theosophia'nın Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları: DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), İSAM İlahiyat Makaleleri VT.

Sayılar

Fârâbî’de Mutluluk ve Mantık İlişkisi

The Relationship Between Happiness and Logic in Al-Farabi

Nuriye MERKİT / 1-12

Goethe’nin Kur’an-ı Kerim ile Buluşması

Goethe’s Encounter with the Qur’an

Serdar ASLAN / 13-25

Muhammed Abduh’a Göre İslami Yenileşme ve Temel Dinamikleri

Islamic Renewal and Its Fundamental Dynamics According to Mohammed Abduh

Abdullah ALPEREN / 27-50

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar

The Cases that Remove Ignorance from Râwî

İbrahim GÖKÇE / 51-66

Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

A Comparative Study on Phobia and Obsessive-Compulsive Disorder in Belhi and Cognitive-Behavioral Therapy

Şeyma KILIÇ / 67-88

Risāla fī mas’alati l-wuğūdiyya: Muḥammad Ḫādimīs Plädoyer zugunsten von Ibn ‘Arabī

Risâle fî Mes’elet’il-Vucûdiyye: Muhammed Hâdimî’nin İbn Arabi Müdefaası

Yaşar SARIKAYA / 89-99

KİTAP TANITIMI

Naqd al-Khitāb al-Dīnī. By Nasr Hāmid Abū Zayd

Abdullah ÖZKAN / 101-104

 

Bize Ulaşın

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Baş Editör,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, 17100 Merkez /ÇANAKKALE

Tel : 0286-2180018 (İçhat: 29025)

E-Posta: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!