top of page
mini7.jpg

e-ISSN: 2757-606X   |   Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Haziran, Aralık)  |   Başlangıç: 2020  |  Açık Erişim

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir (Haziran, Aralık) yayınlanan, uluslararası açık erişimli hakemli bir dergidir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır.  Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında dinle ilgili makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır. 

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi 2’dir. Yazarlar İSNAD atıf sisteminin cümle içi veya dipnot atıf sistemlerinden birini tercih edebilirler. Theosophia, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın politikası gütmektedir.

Theosophia'nın Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları: Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), İSAM İlahiyat Makaleleri VT.

Sayılar

Ali Abdurrâzık’ın Hilafet Düşüncesine Dair Bir İnceleme

A Study on Ali Abd al-Rāziq's Khilafah Thought

Mansur KOÇİNKAĞ / 1-17

 

الفتوى السياسية في ظل الدولة الحديثة: بحثٌ في المفهوم والتحديات

Political Fatwa in the Modern State: A Study of Concept and Challenges

İhsan DELAL / 19-31

 

Osmanlı Modernleşme Dönemi Ahlâk Metinlerinde Faziletin Vazifeye Dönüşümü

The Transformation of Virtue into Duty in Moral Texts of The Ottoman Modernization Period

Yusuf İzzettin AKTAŞ / 33-48

 

Ribâ ve Faiz Kavramlarına Dair Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Concepts of Ribā and Interest

Esra ŞENTÜRK AKSU & Mansur KOÇİNKAĞ / 49-71

 

Hadis Literatüründe Kudüs: Şii ve Sünni Rivayetler Bağlamında bir Değerlendirme

Al-Quds in Hadith Literature: An Evaluation in the Context of Shiite and Sunni Rumors

Ebubekir AKIN / 73-95

 

BOOK REVIEWS

Abdurrahman Ateş. Cuma Sûresi Tefsiri. İstanbul: Çıra Akademi Yayınları, 2017, 139 s., ISBN 978-605-9477-32-1.

Hosna OMAR / 97-99

Ana Sayfa/Home: Hoş Geldiniz

Bize Ulaşın

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Baş Editör,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, 17100 Merkez /ÇANAKKALE

Tel : 0286-2180018 (İçhat: 29025)

E-Posta: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Ana Sayfa/Home: İletişim
bottom of page