kapak_kuc.jpg

e-ISSN: 2757-606X   |   Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Haziran, Aralık)  |   Başlangıç: 2020  |  Açık Erişim

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir (Haziran, Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır.  Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimleri merkeze alan bilimsel makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır. 

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi 2’dir. Yazarlar İSNAD atıf sisteminin cümle içi veya dipnot atıf sistemlerinden birini tercih edebilirler. Theosophia, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın politikası gütmektedir.

Theosophia'nın Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları: DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), İSAM İlahiyat Makaleleri VT.

Sayılar

İmâm Şâfiî’yi Ehl-i Hadis Ekolü İçinde Değerlendirmek Mümkün müdür?

Is it Possible to Evaluate Imām Shafi‘ī within Ahl al-Hadith School?

Mansur KOÇİNKAĞ / 1-13

İbn Sînâ’da Bilimsel Yöntem: Konu, İlke ve Mesele

Scientific Method in Avicenna: Subject, Principle And Problem

Ömer ODABAŞ / 15-33

Usûlcülere Göre İstisnâ

Istithnā' (Exception) From The Perspective of The Scholars of Uṣūl

Serkan AĞA / 35-52

Farklı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Özgecilik ve Dini Tutum İlişkisi

The Relationship Between Altruism and Religious Attitude among University Students from Different Departments

Sevde DÜZGÜNER, Kenan SEVİNÇ / 53-69

Heyûlânî İnanç: İsmâîl Hakkî Bursevî’ye Göre Ârifin Dini

Hylic Belief: On The Religion of the Gnostic according to Ismail Hakki Burusawi

Muhammed BEDİRHAN / 71-89

Vahdet-i Vücûd Okuluna Göre İnançların Birlik ve Çokluğu ve Vahdet-i Ma'bûd Problemi

The Unity and Plurality of Beliefs and the Problem of Wahdat al-Ma'bud according to the School of Vahdat al-Wujud

Muhammed BEDİRHAN / 91-116

 

Bize Ulaşın

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Baş Editör,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, 17100 Merkez /ÇANAKKALE

Tel : 0286-2180018 (İçhat: 29025)

E-Posta: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!