top of page
mini6.jpg

e-ISSN: 2757-606X   |   Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Haziran, Aralık)  |   Başlangıç: 2020  |  Açık Erişim

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir (Haziran, Aralık) yayınlanan, uluslararası açık erişimli hakemli bir dergidir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır.  Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında dinle ilgili makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır. 

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi 2’dir. Yazarlar İSNAD atıf sisteminin cümle içi veya dipnot atıf sistemlerinden birini tercih edebilirler. Theosophia, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın politikası gütmektedir.

Theosophia'nın Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları: Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), İSAM İlahiyat Makaleleri VT.

Sayılar

Aldatıcı Taklitçi Şiir Bağlamında Büyünün Mekaniği

The Mechanics of Sorcery in the Context of Deceptive-Imitative Poetry

İhsan GÜRSOY / 1-17

 

Dindarlığın Gösterişçi Tüketim, Savurgan Tüketim ve Dini Öncelikli Tüketim Davranışına Etkileri Üzerine Nicel Bir Araştırma

A Quantitative Study on the Effects of Religiosity on Conspicuous Consumption, Extravagant Consumption and Religious Priority Consumption Behavior

Hatice TEMİRAK YÜZBAŞI & Ali AYTEN / 19-31

 

Mütevâtirin Tanımı ve Örnekleri Üzerine Bazı Tenkidler

The Some Criticisms on the Definition of Mutawātir and on the It's Examples

Üzeyir DURMUŞ / 33-47

 

Ruh ve Beden İlişkisinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri: Ebû Zeyd El-Belhî ve Ebû Bekir Er-Râzî Örneği

The Impact of the Relationship Between Soul and Body On Human Health: The Example of Abu Zayd Al-Balkhi and Abu Bakr Al-Rhazi

Özge AKGÜN & Selahattin AKTİ / 49-66

 

Geç Dönem Osmanlı Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı

The Meaning of Morality in Late Ottoman Thought

Yusuf İzzettin AKTAŞ / 67-89

Ana Sayfa/Home: Hoş Geldiniz

Bize Ulaşın

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Baş Editör,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, 17100 Merkez /ÇANAKKALE

Tel : 0286-2180018 (İçhat: 29025)

E-Posta: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Ana Sayfa/Home: İletişim
bottom of page