top of page
mini5.jpg

e-ISSN: 2757-606X   |   Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Haziran, Aralık)  |   Başlangıç: 2020  |  Açık Erişim

Theosophia, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde, altı ayda bir (Haziran, Aralık) yayınlanan, uluslararası açık erişimli hakemli bir dergidir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır.  Theosophia'da felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında dinle ilgili makaleler, tercümeler, kitap tanıtımları ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirmeler yayınlanır. 

 

Theosophia’nın referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi 2’dir. Yazarlar İSNAD atıf sisteminin cümle içi veya dipnot atıf sistemlerinden birini tercih edebilirler. Theosophia, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın politikası gütmektedir.

Theosophia'nın Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları: Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), İSAM İlahiyat Makaleleri VT.

Sayılar

Discursive Construction At Work: Representation of Masculinity in Women’s Magazines of 1980s

Merve Betül ÜÇER / 1-14

 

Sufische Hermeneutik und ihre Kritik am Deutungsverständnis der Kalām-Gelehrten

Sufi Hermeneutics and Their Critique of the Kalām Scholars' Understanding of Interpretation 

Cumali KÖSEN / 15-36

 

Engelli Ebeveynlerinde Dini Başa Çıkma, Çocuğunu Kabul-Red ve Ruh Sağlığı İlişkisi

The Relationship of Religious Cope Acceptance Rejection And Mental Health in Parents with Disabilities

Hafize ALBAYRAK & Ali Ulvi MEHMEDOĞLU / 37-66

 

An Evaluation of Asad b. al-Furāt's al-Asadiyya

Mansur KOÇİNKAĞ/ 67-81

 

Sağlık Kurumlarında Manevi Danışmanlık Hizmetleri

Spiritual Counseling Services in Health Institutions

Nihâl İŞBİLEN / 83-102

 

Bir Rasyonel Bilgi Eleştirisi Olarak İbn Arabî’nin Fahreddin er-Râzî’ye Mektubu

Ibn ʿArabī’s Letter to Fakhr al-Dīn al-Rāzī as a Critique of Rational Knowledge

Selahattin AKTİ / 103-119

 

Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü’l-Münzir

Fiqh in the Neighborhood of Ahl al-Ḥadīt̲h̲ after the Mı̇hna: Abū Bakr al-K̲h̲allāl, Ibn K̲h̲uzayma and Ibn al-Mund̲h̲ir

Halil EFE / 121-142

 

Max Weber’de Otorite Tipleri

Types of Authority in Max Weber

Muhammed M. YÜKSEL / 143-158

                                                                                                                                      

Kentlileşme Sürecinde Değişen Düğün Merasimleri ve Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması

A Field Study on Changes in Wedding Ceremonies and Their Social Reflections in the Urbanization Process

Muhammet Talha SAĞLAM / 159-174

 

Hanbelî Usûl Düşüncesinde İstishâbü’l-Hâl Delili

Istiṣḥāb al-ḥāl (Presumption of Continuity) in Ḥanbalī Jurisprudence

Halil EFE / 175-201

Ana Sayfa/Home: Hoş Geldiniz

Bize Ulaşın

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Baş Editör,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, 17100 Merkez /ÇANAKKALE

Tel : 0286-2180018 (İçhat: 29025)

E-Posta: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Ana Sayfa/Home: İletişim
bottom of page